Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej


W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielamy bezpłatnych świadczeń lekarskich.
Chcąc skorzystać z naszych usług należy złożyć deklarację wyboru lekarza oraz przedstawić aktualny dokument potwierdzający uprawnienia do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Od 1 stycznia 2013r. działa Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Wystarczy, że Podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - aktualną legitymacja szkolną. Twoje uprawnienie zostanie sprawdzone w systemie NFZ. Druk deklaracji można otrzymać w rejestracji przychodni, administracji (pok. nr 5), bądź ze strony internetowej.
Po sprawdzeniu w systemie aktualnego statusu ubezpieczenia i złożeniu poprawnie wypełnionej deklaracji mają Państwo prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej.
Sprawdzenie uprawnienia wymagane jest każdorazowo przed udzieleniem świadczenia. W przypadku braku ubezpieczenia można skorzystać z odpłatnej porady lekarskiej.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Świadczymy porady na miejscu w przychodni oraz wizyty domowe w uzasadnionych przypadkach.

W ramach świadczeń medycznych udzielamy również teleporad.

Rejestracja osobiście, przez osobę trzecią oraz telefonicznie:
18 521 17 01 lub 18 441 55 85, 18 441 56 76.

Obowiązuje system bloczków.


 

 

Gabinet zabiegowy

W gabinecie zabiegowym czynnym w godzinach pracy przychodni realizujemy bezpłatne usługi dla pacjentów posiadających zlecenia od naszych lekarzy.
Wykonujemy iniekcje domięśniowe i dożylne.
Ponadto wykonujemy EKG, nebulizację, pomiary ciśnienia, poziomu glukozy.
Cennik usług medycznych niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (...kliknij aby otworzyć).

W przychodni znajduje się także punkt pobrań (I piętro w prawym skrzydle budynku) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 10.00. Oryginały wyników badań muszą pozostać w kartotece medycznej. W razie potrzeby można otrzymać wydruk w punkcie pobrań w godz. od 10.00 do 11.00.

Oprócz typowych porad lekarskich, prowadzi się również patronaże, bilanse zdrowia dziecka i wykonuje się szczepienia (ochronne i zalecane) dzieci i dorosłych.

W Pracowni USG  (II piętro w prawym skrzydle budynku ) wykonujemy nieodpłatne badania z zakresu ultrasonografii i spirometrii dla pacjentów naszej przychodni (wymagane skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pracującego w Antidotum) lub odpłatne (na życzenie pacjenta oraz dla pacjentów spoza naszej przychodni).
Badania analityczne, USG, RTG są wykonywane przez wskazane przez lekarza placówki. Pełny wykaz podwykonawców badań z którymi współpracuje przychodnia Antidotum znajduje się tutaj (...kliknij aby otworzyć) .


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.